leverabel

(deliverable) – produkt som är färdig för leverans (och som fungerar som planerat).