listruta

(list box) – i grafiska användargränssnitt: en ruta som innehåller en lista över alternativ, och där listan ofta är längre än rutan: man bläddrar i listan med en rullningslist och markerar ett av alternativen genom att klicka på det.