Live Search

en avvecklad sökmotor från Microsoft, sedan 2009 ersatt av Bing. – Startade 1998 som MSN Search med teknik från Inktomi. Microsoft utvecklade sedan en egen sökmotorteknik som togs i drift i början av 2005. I september 2006 bytte tjänsten namn till Windows Live Search, sedan bara Live Search. 2009 avvecklades tjänsten när Bing lanserades.

[nerlagt] [sökmotorer] [ändrad 23 maj 2018]