loggfil

fil som innehåller datorns logg, alltså en kronologisk förteckning av händelser och åtgärder i datorn. På engelska: log file.

[filer] [ändrad 3 september 2019]