logg

förteckning över händelser noterade i den ordning de inträffar. – It‑system för auto­ma­tiskt logg över händelser i systemet. Exakt vilka hän­del­ser som ska loggas bestäms av operativ­systemet och/eller av administratören. Syftet är främst att man vid behov ska kunna finna orsaken till fel. Loggen finns i loggfilen. – Logg är en kortform av loggbok. Att logga är att anteckna resultat eller händelser i den ordning de inträffar. – På engelska: log eller audit trail. – Se också blogg. – Jäm­för med logga och liggare.

[it-system] [ändrad 28 december 2018]