logisk ekvivalens

det att två påståenden beskriver samma sakförhållande. Kallas också för semantisk ekvivalens. Det skrivs i formell logik med likhetstecken: A=B, vilket kan utläsas: ”A är logiskt ekvivalent med B”. Innebörden är ju samma som i matematik. Enkelt exempel: ”Carl XVI Gustaf är kung av Sverige” är logiskt ekvivalent med ”Kungen av Sverige heter Carl XVI Gustaf”. – Logisk ekvivalens ska skiljas från materiell ekvivalens, som i logik ofta kallas för bara ekvivalens eller tautologisk ekvivalens. Materiell ekvivalens innebär att av två påståenden är antingen båda sanna eller båda falska (oavsett vad det beror på). Om två påståenden är logiskt / semantiskt ekvivalenta, det vill säga uttrycker samma sak på olika sätt, måste de också vara materiellt / tautologiskt ekvivalenta. Men motsatsen gäller inte alltid. ”Strömbrytaren är på” kan vara materiellt / tautologiskt ekvivalent med ”lampan lyser”, men de två påståendena behöver inte uttrycka samma sakförhållande (strömbrytaren kan ju vara på, men lampan trasig) och är alltså inte logiskt / semantiskt ekvivalenta. – På engelska: logical equivalence.

[logik] [ändrad 3 juli 2019]

Dagens ord: 2022-11-12