lurk moar

(lurk more) – internet­jargong: ”skriv mindre och läs mer” (i sociala forum, så att du lär dig hur man ska göra). – Se Encyclopedia Dramatica (nerlagd, men sidan finns på Internet Archive (länk).

[diskussioner] [jargong] [ändrad 13 juli 2020]