Lytro

ett nerlagt amerikanskt företag som utvecklade kameror som tog bilder som kunde fokuseras om i efterhand. – Lytro grundades 2006 av Ren Ng (länk) och avvecklades i början av 2018. Lytros produkter byggde på en teknik som kallas för light field photography eller plenoptik. Det innebär att kameran inte bara registrerar vilken punkt en ljusstråle träffar sensorn på. Den registrerar också ljusstrålens infallsvinkel. I princip innebär det att kameran tar ett slags tredimensionell bild. Men i stället för till 3d används tekniken så att man i efterhand kan göra en oskarp bild skarp eller flytta skärpan från ett avstånd till ett annat. Man kan också ändra skärpedjupet. – Lytros första produkt var en stillbildskamera som släpptes 2012. 2015 bytte företaget inriktning och utvecklade en videokamera för professionellt bruk. I mars 2018 meddelade företaget att det ska avvecklas. Sajten lytro.com är stängd.

[företag] [kameror] [nerlagt] [ändrad 20 juni 2018]