m-ticket

(mobile ticket) –– ”m-biljett” –– biljett i form av sms-med­de­lande som beställs och betalas med mobil­tele­fon. Köparen visar att hon har köpt biljett genom att visa upp sms-med­de­landet. –– Jäm­för med nfc.