magnetisk-optisk disk

en typ av disk som använder både laser och magnetiskt skrivhuvud för datalagring. Vid skrivning används både laser och magnetiskt skrivhuvud i en kombination som ger både ökad livslängd och högre precision. Vid läsning används en svag laser. Magnetisk-optiska diskar kan raderas och användas om och om igen. – Tekniken lanserades 1985 och har sedan början av 2000-talet i stort sett försvunnit. – På engelska: magneto‑optical [drive].

[inaktuellt] [lagringsmedier] [ändrad 16 augusti 2019]