make

ett vanligt verktyg i Unix för att sätta samman ett program (”target”) av olika moduler med ledning av instruktionerna i en makefile.