make

ett vanligt verktyg i Unix för att sätta samman ett program (kallat target) av olika moduler med ledning av instruktionerna i en makefile.

[programmering] [unix] [ändrad 7 oktober 2019]