makulera

(discard) – radera ett påbörjat men oavslutat dokument utan att spara något. Kommandot används i e-postprogram. Det står i stället för ta bort (delete) för att markera att hela det påbörjade e-brevet ska raderas, alltså hela filen, inte bara textinnehållet. – Discard kan också översättas med kasta, släng.