målinriktad attack

(targeted threat) – i it-säkerhet: attack som riktar sig mot en bestämd organisation eller en bestämd person. När det gäller målinriktade attacker kan man vänta sig att angriparna kommer att försöka många gånger och med olika medel tills de lyckas. Syftet är ofta att komma åt affärshemligheter eller annan känslig information. – Man talar också om målinriktade hot (targeted threats). Se till exempel spear phishing. – Alternativet är massattacker (commodity attacks).

[attacker] [ändrad 10 maj 2021]

Dagens ord: 2021-05-13