massattack

(commodity attack) – i it-säkerhet: attack som riktas mot många it‑system samtidigt i förhoppningen att attacken ska lyckas i åtminstone några fall. Man talar också om masshot (commodity threats). Alternativet är målinriktade attacker (targeted attacks) eller målinriktade hot (targeted threats).

[attacker] [8 augusti 2019]

Dagens ord: 2019-08-13