manage

ha hand om, sköta, förvalta, leda, hantera, vara chef för…; även: lyckas (manage to…). Försvenskningen managera förekommer. – Se också manager och management.

[språktips] [17 oktober 2019]