management

  1. – ledning av företag, företagsledning, på svenska även kallat management. Det har föreslagits att uttalet av management ska försvenskas så att det rimmar på evenemang, alltså ”manasjemang”;
  2. företagsledningen, företagshierarkin – se också manager;
  3. hantering, förvaltning – se också manage.

[företag och ekonomi] [17 oktober 2019]