manager

  1. – chef, ansvarig – den som har det övergripande ansvaret för något; general manager kan, beroende på sammanhanget, motsvara verkställande direktör, generaldirektör (på myndigheter), disponent, platschef, operativ chef. Det är ofta något annat än managing director (motsvarar vd i Storbritannien). Inom underhållning och sport är en manager (heter så även på svenska) en som sköter artisters eller idrottspersoners affärer. – Se också manage och management;
  2. – ett program eller en anordning som sköter en funktion.

[chefstitlar] [17 oktober 2019]