managed threat response

(MTR) – åtgärdande av hot som tjänstfunktionstjänst för it-säkerhet där kunden inte bara får information om upptäckta hot, utan där tjänsteleverantörens personal också arbetar med att stoppa hotet och att förebygga attacker.

[it-säkerhet] [ändrad 11 februari 2021]

Dagens ord: 2020-09-13