Manchester Mark I

en av de första helt elektroniska datorerna, byggd 1949 vid Manchesteruniversitetet i England. Det var en av de första datorerna som kunde lagra program i minnet. In­mat­nings- och pro­gram­merings­systemet kon­stru­e­ra­des av Alan Turing†. Maskinen var en vidare­ut­veck­ling av SSEM† (”Baby”). – Bland de som arbetade med Manchester Mark I fanns Conway Berners‑Lee och Mary Lee Woods, föräldrar till Tim Berners‑Lee. – Manchester Mark I var före­bild till Ferrantis† första dator. – I USA fanns en annan liknande dator med namnet Mark I†. – Se historik från Manchesteruniversitetet.

[historiska datorer] [it-historia] [ändrad 5 juni 2017]

Dagens ord: 2018-03-13