marbles

i programmerarslang: det minsta som ett system behöver för att fungera. Kommer av uttrycket ”lost her marbles” – tappat förståndet.

[jargong] [programmering] [ändrad 20 januari 2016]