meddelarfrihet

allas rätt att lämna uppgifter till pressen i hem­lig­het. –– Med­­delar­­fri­­heten är grund­­lags­­skyddad i tryck­fri­hets­för­ordningen. Om den som lämnar en upp­gift till en tidning (eller annat mass­medium) begär att få vara anonym är det straff­bart att lämna ut namnet. Man talar också om med­delar­skydd och käll­skydd. – På engelska heter det confidentiality of sources, pro­tection of sources och i USA även reporter’’s privilege.