Megaupload

en fildelnings‑tjänst som stängdes i januari 2012  efter beskyllningar om piratkopiering. – Stängningen ledde omedel­bart till motåtgärder från bland annat Anonymous: till exempel gjordes FBI:s webbplats tillfälligt oåtkomlig. – Mega­up­load, som grundades 2005, hörde formellt hemma i Hongkong, men har inte haft någon verksamhet där. Grundaren, som är bosatt i Nya Zeeland, men med tysk-finsk bakgrund, går under namnet Kim Dotcom. Han startade i januari 2013 en er­­sättare för Megaupload vid namn Mega. – USA begärde 2012 att Nya Zeeland skulle lämna ut Kim Dotcom, som i USA är åtalad för stämpling till brott, svindleri och penningtvätt. Han har varit häktad i Nya Zeeland sedan dess, men är fri mot borgen. Frågan om utlämning till USA skulle avgöras sommaren 2020 av Nya Zeelands högsta domstol, men inget är klart när detta skrivs (oktober 2022).  – Mer information i Wikipedia.

[fildelning] [nerlagt] [ändrad 25 oktober 2022]