microwork

mikrojobb – beteckning på enkla arbetsuppgifter som företag lägger ut mot låg betalning, särskilt till arbetare i låglöneländer. – Microwork är ofta att hjälpa datorprogram med arbetsuppgifter som är enkla för människor, men svåra för artificiell intelligens, som att se vad som finns i en bild och dra slutsatser av det. (Se mekanisk turk.) De anställda har inte fast lön, utan får betalt per utförd arbetsuppgift.

[arbetsmarknad] [ändrad 27 oktober 2021]