MIDI

en standard för sammankoppling av elektroniska musikinstrument, datorer, inspelningsutrustning och annat. – MIDI har funnits sedan 1983 och är en faktisk branschstandard. MIDI kan överföra information om musik ton för ton med uppgift om tonhöjd, notvärde, tempo, klang, ljudstyrka och annat. Den överförda musiken kan spelas upp, lagras och bearbetas. – MIDI är en förkortning för musical instrument digital interface. Standarden förvaltas av branschorganisationen MMA, MIDI manufacturers association – se midi.org.

[förkortningar på M] [musik] [ändrad 16 juni 2020]