miljon

(106) heter likadant på engelska (million) och svenska. För större tal blir det olika. Tabell över namnen på stora tal på svenska och engelska finns här. Multipelprefixet för miljon är mega. Multipelprefixet för en miljondel är mikro.

[tal] [ändrad 7 maj 2021]