miljon

(106) heter likadant på engelska (million) och svenska. För större tal blir det olika. Tabell över namnen på stora tal finns här. Multipelprefixet för miljon är mega.

[tal] [ändrad 15 oktober 2018]