millennium

årtusende. – Millennium stavas med två L och två N. – Se 2000-problemet.

[språktips] [ändrad 18 januari 2018]