millennium

årtusende. Stavas med två L och två N. – Se 2000-problemet.