Mirabilis

det israeliska företag som 1996 lanserade ICQ. Grundades av Yair Goldfinger, Arik Vardi, Sefi Vigiser och Amnon Amir och köptes 1998 av America Online (numera Aol) som döpte om Mirabilis till ICQ Incorporated. Numera ägs ICQ av ryska Digital Sky Technologies.