Aol

en av USA:s största internetoperatörer, tidigare känd som America On­line. Sedan sommaren 2015 ägt av Verizon, 2017 sammanslaget med Yahoo under moderbolaget Verizon Media Group. – Aol grundades 1985 under namnet Quantum computer services, och drev då en BBS. Bytte 1989 namn till America On­line. Lanserade internettjänst 1995. Köpte 1998 Compu­serve, ICQ och Net­scape. – Under dotcombubblan var Aol kraftigt över­­värderat, och kunde därför i början av år 2000 köpa mediekon­cernen Time Warner (numera WarnerMedia), som då räknades som kvar­­leva från en gången tid. Den affären brukar räknas som början på dotcom­kraschen. Det blev snart uppen­bart att Aol var en belastning för Time Warner i stället för omvänt. 2000—2003 hette företaget AOL Time Warner, från 2003 bara Time Warner igen. – Aol var dotterbolag till Time Warner fram till 2009, då före­taget avknoppades. – I maj 2015 blev det känt att Verizon köper Aol för 4,4 miljarder dollar (pressmeddelande). – Namnet: Bytte 2006 namn till AOL, som då alltså blev en pseudo­­för­­kort­ning. Sedan 2009 skriver företaget namnet som Aol. (med punkt), vanligt­vis ut­talat a,o,l. – Se aol.com.

[företag] [it-historia] [ändrad 25 november 2019]