Aol

en av USA:s största internetoperatörer, tidigare känd som America On­line. Sedan sommaren 2015 ägt av Verizon, 2017 sammanslaget med Yahoo under moderbolaget Oath. –– Aol grundades 1985 under namnet Quantum computer services, och drev då en bbs. Bytte 1989 namn till America On­line. Lanserade internettjänst 1995. Köpte 1998 Compu­serve, ICQ och Net­scape. – Under dotcombubblan var Aol kraftigt över­­värderat, och kunde därför i början av år 2000 köpa medie­­kon­cernen Time Warner (numera WarnerMedia), som då räknades som kvar­­leva från en gången tid. Den affären brukar räknas som början på dot­com­kraschen. Det blev snart uppen­bart att Aol var en belastning för Time Warner i stället för omvänt. 2000——2003 hette företaget AOL Time Warner, från 2003 bara Time Warner igen. – Aol var dotterbo­lag till Time Warner fram till 2009, då före­taget avknoppades. – I maj 2015 blev det känt att Verizon köper Aol för 4,4 miljarder dollar (pressmed­delande). –– Namnet: Bytte 2006 namn till AOL, som då alltså blev en pseudo­­för­­kort­ning. Sedan 2009 skriver före­taget namnet som Aol. (med punkt), vanligt­vis ut­talat a,o,l. –– Se aol.com.

[företag] [it-historia] [ändrad 18 juni 2018]