mission critical

nödvändig för driften, nödvändig för uppgiften, nödvändig för uppdraget. – Mission critical används om program eller utrustning som inte får krångla för att man ska kunna lösa en uppgift. I stället för nödvändig även: oundgänglig för…, kritisk för…, avgörande för…. På svenska också: verksamhetskritisk, uppdragskritisk. – Språkligt: Tänk på att kritisk kan uppfattas som ”har en kritisk inställning”. Här ska kritisk tolkas som ”det som allt hänger på”. – Se också systemkritisk felpunkt.

[drift] [ändrad 9 september 2021]