mission critical

oundgänglig för driften, oundgänglig för uppgiften, oundgänglig för uppdraget. Om program eller utrustning som inte får krångla för att man ska kunna lösa en uppgift. I stället för oundgänglig även: nödvändig för…, kritisk för…, avgörande för…. På svenska också: verksamhetskritisk, uppdragskritisk. – Språkligt: Tänk på att kritisk kan uppfattas som ”har en kritisk inställning”. Här ska kritisk tolkas som ”det som allt hänger på”. – Se också felkritisk systemdel.

[drift] [ändrad 7 maj 2018]