modularitet

det att något är uppdelat i delar (moduler, komponenter), så att det kan tas i sär och sättas ihop på olika sätt. Komponenterna bör vara utformade så att de lätt kan sättas samman och tas i sär. (De bör ha ett enhetligt, standardiserat gränssnitt.) Komponenter med liknande funktion är ofta utbytbara, och en del kan tas bort och läggas till efter behov. – Begreppet modularitet kan användas både om tekniska anordningar (hårdvara) och om mjukvara. – Ordet modul används sällan i detta sammanhang, utan det heter oftare komponent. Modul har nämligen fått specialbetydelsen enhetsmått, alltså ett enhetligt yttre format som komponenterna ska passas in i; även: en komponent i det föreskrivna formatet. – På engelska: modularity.

[produkter och tjänster] [ändrad 20 december 2019]