monospace

jämnbrett typsnitt – typsnitt med fast breddsteg, till exempel Courier – alla bokstäver tar lika mycket plats på bredden, som på en skrivmaskin. Alternativet är proportionella typsnitt där, till exempel, W och m tar mer plats på bredden än i och l.

[typografi] [ändrad 20 januari 2016]