MS Röj

Microsoft Röj – svenskt namn på Microsofts spel Minesweeper, ett datoriserat utförande av Sänka skepp.

[spel] [ändrad 6 maj 2018]