multi-sourcing

(eller multisourcing) – utläggning av verksamhet (outsourcing) till flera företag. Termen används som kontrast till klassisk outsourcing där kunden låter ett företag ta hand om allt som kunden inte sköter själv. I it-världen handlar det om att kunden låter ett annat företag ta hand om it-systemet. I multisourcing anlitar kunden olika företag för olika delar av driften. Syftet är ofta att kunna anlita företag med hög kompetens på respektive område. – Jämför med ett husbygge. Klassisk outsourcing är som att anlita en generalentreprenör som ansvarar för allt. Multi-sourcing är som att anlita ett företag för murande, ett annat för att dra el och så vidare.

[it-system] [ändrad 24 september 2018]