n-gram

ett urval av n objekt från en given uppsättning. (n står traditionellt för ett valfritt tal.) Vanligtvis gäller det fyra eller fler objekt, men det kan vara färre. – N‑gram används i sanno­lik­hetsbaserade förut­säg­elser: om vi till exempel vet vilka de fyra första orden (ett n‑gram) är i en mening, kan vi då förutsäga vilket det femte ordet är? – I slutet av 2010 lanserade Google tjänsten Ngram Viewer (länk). Den visar diagram över hur ofta ord förekommer i böcker som har in­dex­erats av Google, och kan sammanställa två eller flera ord. – Stavas också ngram.

[sannolikhet] [ändrad 18 juni 2018]