Nakamoto, Satoshi

pseudonym för uppfinnaren av tekniken bakom bitcoin. – Na­ka­moto beskrev idén 2008 i artikeln ”Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system” (länk). Han var också med och startade bitcoin-nätverket, men drog sig ur 2010. – Vem eller vilka som står bakom pseudo­nymen har varit okänt. De som har sam­arbetat med Nakamoto har gjort det genom nätet. En lista över ut­pekade personer bakom namnet finns i artikeln om Nakamoto i Wikipedia. – I maj 2016 trädde australiern Craig Wright fram och påstod att han var Satoshi Nakamoto, se artikel hos BBC (länk). Han hade blivit utpekad i december 2015, men då bekräftade han inte. Alla är fort­farande inte övertygade, se artikel i Wired (länk). Craig Wright tog kort därefter tillbaka påståendet. – Na­ka­moto, vem det än är, äger minst en miljon bitcoin i kända bit­coin­konton (plån­böcker). Det motsvarade i december 2015 över 400 miljoner dollar. – Se också artikel om Nakamoto på Bitcoin­wiki (länk).

[kryptovalutor] [pseudonymer] [ändrad 13 februari 2018]

Dagens ord: 2015-12-14