natural language interaction

(NLI) – interaktion på naturligt språk (betydelse 1). – Möjlighet att ge instruktioner till dator eller mobiltelefon genom att tala eller genom att skriva så som man skulle skriva till en människa. Man talar också om natural language user interface, förkortat LUI.

[språkteknik] [27 september 2012]