netbrain

påstått sjukligt tillstånd orsakat av över­driven an­vänd­ning av dator och mobil­tele­fon. De drabbade blir narcissistiska, får svårt att kon­cen­trera sig och oroar sig för att missa något. (Se FOMO.) – Till­ståndet blev känt under det namnet i januari 2015 efter en studie som gjorts av före­taget Visual DNA i sam­arbete med Uni­versity college of London. Det har också kallats för iDisorder. – Se artikel i Times från 2015, åter­given på Visual DNA:s webbplats: länk. – Se också internet­bero­ende och social över­belastning.

[stress] [ändrad 10 december 2019]

Dagens ord: 2020-02-14