Netware

Novell Netware – ett lokalt nätverk från Novell†. – Netware var under slutet av 1980‑talet och under första delen av 1990‑talet det ledande systemet för lokala nätverk. – Sista versionen av Netware var version 6.5 från 2003, sista större uppdateringen gjordes 2008. Novell slutade att underhålla Netware 2010 och rekommenderade då kunderna att gå över till produkten Open enterprise server (länk), numera utvecklad av Micro Focus (som har absorberat Novell).

[nerlagt] [nätverk] [ändrad 11 februari 2019]