Neutrino

  1. – ett operativsystem – se QNX;
  2. – en mycket liten och svårfångad elementarpartikel.