QNX

operativsystem för realtid, känt för att det an­vänds i Black­berry Tablet OS. Det an­vänds också i Black­berrys nyare operativ­system Black­berry 10. Det marknadsförs också som operativsystem för sakernas internet och inbyggda system. – QNX är Unix­kompatibelt och utgör en mikro­kärna, det vill säga att det sköter bara de mest centrala uppgifterna för ett operativsystem. – QNX känne­tecknas av att dess olika funktioner är separerade i så kallade servrar (be­tydelse 2). Om en pro­grammerare inte har behov av en viss funktion så kan hon stänga av den servern och spara processor­cykler. QNX är mycket ut­rymmes­snålt, och an­vänds därför i teknisk ut­rustning och i fordon. Det senaste utförandet heter QNX Neutrino och har funnits i olika versioner sedan 2001. – QNX har funnits sedan början av 1980-talet, och utvecklades först av ett företag med samma namn. Det blev 2010 köpt av före­taget Black­berry (som då hette RIM). – Se blackberry.qnx.com.

[operativsystem] [ändrad 16 juli 2018]

Dagens ord: 2013-01-17