Next-generation secure computing base

(NGSCB) – ett avvecklat Microsoft-projekt för säkrare it‑system. – NGSCB presen­terades först 2002 under namnet Palladium, men sedan 2004 har Microsofts säker­hets­satsning styrts in på andra banor. Det var meningen att NGSCB skulle ingå i Windows Vista†, men så blev inte fallet. Microsoft upptäckte nämligen att NGSCB krävde att alla program för Windows måste skrivas om, vilket kunderna ogillade. – Se Wiki­pedia. – Se också Trusted computing group.

[it-säkerhet] [nerlagt] [ändrad 7 november 2017]