nih

not invented here (inte uppfunnet här). Frasen beskriver en vanlig tendens inom företag och orga­nisa­tioner att ignorera idéer och upp­finningar som kommer utifrån. Även: NIH: ameri­kanska National institutes of health (länk).