NIH

not invented here – inte uppfunnet här – ironisk formulering som beskriver en vanlig tendens inom företag och orga­nisa­tioner att ignorera idéer och uppfinningar som kommer utifrån. – Även: NIH: ameri­kanska National institutes of health (nih.gov).

[förkortningar på N] [innovation och produktion] [ändrad 1 maj 2020]