nonillion

engelska för talet 1030, på svenska: en kvintiljon.

[tal] [ändrad 15 oktober 2018]