Ofcom

Office of communications – brittisk myndighet som närmast motsvarar PTS – den myndighet som bevakar konsumenternas intressen i för­hållande till tele-, datakommunikations-, radio- och tv‑företag. Ansvarar också för konkurrens och innovation på dessa marknader, och för allmänhetens tillgång till radio, tv, tele- och datakommunikation. Ofcom är en sammanslagning av den tidigare myndigheten Oftel och ett antal andra myndigheter. – Se ofcom.org.uk.

[myndigheter] [ändrad 6 november 2019]