offlinespårning

(offline finding, OF) – teknik för att hitta en dator eller mobiltelefon som inte är ansluten till internet. – En förutsättning brukar vara att Bluetooth är påslaget och att batteriet inte är urladdat. Tekniken bygger på att alla datorer eller mobiltelefoner med samma system ständigt lyssnar efter speciella signaler från borttappad utrustning. Sådana signaler vidarebefordras till centrala servrar tillsammans med information om tid och position. Servern kan då räkna ut ungefär var den försvunna datorn eller mobiltelefonen finns och informera ägaren. – Se också AirTag.

[it-säkerhet] [ändrad 29 mars 2023]

Dagens ord: 2021-06-15