oklickbar

(the unclickable)det oklickbara – den så kallade verk­lig­heten. – Se också awk och irl.