oklickbar

(the unclickable)det oklickbara – den så kallade verk­lig­heten. – Se också AFK och IRL.

[jargong] [utanför datorn] [ändrad 26 augusti 2015]