omkopplare

anordning som leder elektrisk ström eller elektriska signaler till en av två eller flera anslutningar, och som kan ställas om mellan anslutningarna; alternativt: som hämtar ström eller signaler från en av två eller flera källor och leder den till en anslutning; motsvarande för optiska signaler. Omkopplare kan också kallas för väljare. Ibland används ordet omkopplare även om strömbrytare (som i strikt terminologi kallas för strömställare, fast nästan ingen använder det ordet). – Skillnaden mot en växel (switch) är att en växel kan ansluta flera ingående signaler samtidigt till var sin utgående anslutning. – På engelska: selector, switch, shifter.

[elektronik] [9 juni 2018]