omljud

den språkliga historiska process som i vissa ord bland annat förvandlade a till ä och o till ö. Det är på grund av omljud som det heter and – änder, hand – händer och fot – fötter. Omljud finns i svenska och besläktade språk som tyska (muss – müssen) och engelska (foot – feet). Det tyska ordet för omljud, umlaut, används på engelska som namn på prickarna över ä, ö och ü. (Ä kallas för A with umlaut.) Den språkliga företeelsen omljud heter på engelska vowel mutation.