umlaut

engelska för prickarna över ä, ö och ü. – Det kommer av det tyska ordet Umlaut, på svenska omljud. På både svenska och tyska står ordet omljud / Umlaut för en språklig företeelse, inte för prickarna. När det gäller bokstäverna ä, ö och ü heter prickarna helt enkelt prickar på svenska. – Skilj mellan prickarna över ä, ö och ü och tecknet trema (även kallat dieresis), som ser likadant ut, men har en annan funktion. (Det är samma glyf men en annan karaktär.)

[tecken] [ändrad 12 oktober 2018]