omsättning

i företagsekonomi: värdet av ett företags totala försäljning av varor och tjänster; summan av intäkterna under ett år. Räknas vanligtvis per år. I USA revenue, i Storbritannien turnover. – I andra sammanhang står omsättning för utbyte eller utbytestakt – till exempel personalomsättning.

[företag och ekonomi] [ändrad 30 april 2020]